Volleybalvereniging Haulerwijk volgt de actuele richtlijnen van NOC-NSF, Nevobo en LACO (beheerder sporthal De Bongerd). Hieronder volgen een aantal richtlijnen en regels die gelden in sporthal De Bongerd.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Blijf thuis als:

 • je de één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt of hebt gehad de afgelopen 24 uur: verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn, verhoging/koorts of benauwdheid;
 • iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
  Ga direct naar huis wanneer je bovenstaande klachten krijgt tijdens het volleyballen of je bezoek aan ons.  
 • iedereen vanaf 13 jaar draagt bij binnenkomst en vertrek een mondkapje;
 • je dient je handen te ontsmetten bij de aanwezige ontsmettingspaal;
 • teambegeleiders dienen bij binnekomst hun hun contactgegevens in te vullen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
 • het is voor sporters en teambegeleiders niet toegestaan om in de gangen stil te staan, dit blokkeert de doorstroom.
 • voorlopig mag er geen publiek aanwezig zijn bij de trainingen;
  ouders die hun kinderen brengen en halen op een trainingsavond zijn geen publiek. Wij verzoeken de ouders wel zoveel mogelijk hun kind buiten af te zetten en buiten op ze te wachten, indien dit niet mogelijk is dan graag plaatsnemen op de aangewezen plekken op de tribune (de gele kruizen).
 • voorlopig mag er geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden;
  ouders die moeten rijden voor een team naar een uitwedstrijd worden niet gezien als publiek, maar zijn onderdeel van de teambegeleiding. Voor de meeste teams is het mogelijk om met twee volwassen naar een uitwedstrijd te gaan; de coach en een chauffeur.

Zaalwacht :

Elke thuisspeeldag zullen er twee zaalwachten aanwezig zijn welke controleren of de ondergenoemde richtlijnen worden nageleefd. De zaalwachten zijn te herkennen aan de hele hesjes.
De zaalwacht;

 • informeert de tegenstander over de geldende richtlijnen bij aankomst in de sporthal;
 • informeert de spelers over de beschikbare kleedkamers;
 • informeert teambegeleiders over de geldende richtlijnen bij aankomst in de sporthal;
 • controleert of de 1,5 meter richtlijn in acht worden genomen;
 • controleert of iedereen buiten het veld een mondkapje draagt;
 • spreekt teambegeleiders aan op gedrag, denk hier bij aan schreeuwen/zingen en dergelijke.

Voor de wedstrijd :

 • er zijn 4 kleedkamers beschikbaar welke beperkt toegankelijk zijn, 6 personen kunnen tegelijkertijd in de kleedkamers terecht op 1,5 meter;
 • kom daarom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer;
 • bezoekende teams hebben voorrang op het kleedkamer gebruik;
 • zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld;
 • houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan;
 • ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet;
 • schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.

Tijdens de wedstrijd :

 • als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • de coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels;
 • vermijd hard stemgebruik;
 • het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan;
 • de teller tafel dient ook op 1,5 meter afstand te staan van de overige spelers;
 • de teller maak de spelersbank schoon na elke wisseling van speelhelft;
 • gebruik je eigen middelen, zoals bijv. bidon, handdoek of fluitje.
 • alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld;
 • het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.

Na de wedstrijd :

 • de gebruikte materialen, zoals bijv. banken, palen, scheidsrechtsstoel en tel tafels dienen gereinigd te worden met het beschikbare reinigingsmiddel. Elk thuisteam reinigt zelf de gebruikte materialen;
 • de richtlijnen schrijven voor om zoveel mogelijk thuis te douchen, maar er mag wel gedoucht worden met inachtneming van de 1,5 meter;
 • er mogen per kleedkamer maximaal 3 mensen tegelijk douchen;
 • bezoekende teams hebben voorrang op het kleedkamer gebruik.

B-jeugd wedstrijden

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen

Senioren en recreanten wedstrijden

Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet.

Uitwedstrijden :

De specifieke regels en indeling van een sporthal verschillen per locatie.

Het is dus van belang dat je vooraf bekend bent met de informatie over de locatie waar je heen gaat. Elke vereniging publiceert op haar website een overzicht van de belangrijkste regels die er binnen hun sporthal gelden.

Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.

CMV (mini’s) toernooi

Sporthal De Bongerd is, met in achtneming van het coronaprotocol, te klein om een minitoernooi te kunnen organiseren. Met dank aan ROVOC Roden hebben wij ons minitoernooi kunnen verplaatsen naar sporthal De Hullen in Roden.

Uiteraard hebben wij te maken met het daar geldende protocol. Deze is te vinden op de website van ROVOC. http://www.rovoc.nl/Corona/?route=Corona

Gebruik kantine :

De kantine is gesloten.

Wij gaan er vanuit dat een ieder zich zal houden aan bovenstaand, waardoor wij een zo veilig mogelijke sportomgeving kunnen creëren in deze periode.

Bestuur volleybalvereniging Haulerwijk

volleybal haulerwijk