De Boer SPS bv is specialist in het ontwikkelen en realiseren van duurzame (energie)projecten gericht op de zakelijke markt, chemiesector en energiebedrijven. Doelstelling van ons bedrijf is een significante bijdrage te leveren aan de overgang naar een duurzame samenleving en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen. Dit willen wij doen door de ontwikkeling van techniek en technologie te stimuleren en daadwerkelijk installaties en projecten te realiseren.

De Boer SPS BV